Zászlóaljparancsnok:
?

Az egykori székely határőrség újbóli felállításának szükségességét először a parlamentben vetették fel és ezen elképzelés egybevágott a katonai vezetők elgondolásaival is. E zászlóaljak személyi állományát elsősorban az idősebb korosztályok képezték volna, s békeidőben csak a keretekkel rendelkeztek volna. Az elképzelés szerint e zászlóaljak felállítása a nagyobb városok és járások feladata lesz, a nagyobb települések, falvak pedig századokat és szakaszokat szervezik meg. A fegyverzetet és lőszert, az egyenruhát a határőr otthon tárolja, katonai tudását pedig évi többheti, vagy akár egyhavi fegyvergyakorlattal tökéletesíti. A megfelelő előkészítést követően, a székely határőrzászlóaljak felállítása 1942. március 1. után vette kezdetét. (1)

Ekkor alakult meg a 2. székely határőr-zászlóalj Gyergyószentmiklós városában.

Alárendeltsége:
IX. Hadtest
-Székely Határvédelmi Erők Parancsnoksága
-9. Határvadász Dandár
-65. Határvadász Csoport Parancsnokság

Felépítése:

Zászlóaljtörzs
1. határőr század
(kilenc golyószóró és két géppuska)
2. határőr század Pk.: Rovó Ferenc tartalékos főhadnagy
(kilenc golyószóró és két géppuska)
3. határőr század
(kilenc golyószóró és két géppuska)
4. határőr század
(kilenc golyószóró és két géppuska)
Nehézfegyver század:
-Nehézpuskás szakasz
(két-két nehézpuska)
-Páncéltörő szakasz
(két-két páncéltörő ágyú)
-Aknavető szakasz
(két-két aknavető)
Árkász szakasz
Távbeszélő szakasz
Kerékpáros raj
Huszár szakasz(2)

1943-tól változás állt be a székely határőrség kiképzésében. Szakítottak azzal a gyakorlattal, hogy a határőr-zászlóaljak kereteit csak idős korosztályokkal töltik fel. A fiatalabb korosztályokat is bevonultatták, mondván apa és fia, vagy éppen nagyapa és unoka harcoljon együtt, így erősítve a "székely-határőr szellemet"! (3)

1944. március 22-én a felettes parancsnokság elrendelte a mozgósítást és a hadi állományra való feltöltést, melyet április 1-jén 0 óráig kellett elérni. (4)

A békeidőben mindössze 9 főből álló határőr-zászlóalj létszáma elérte majdnem az ezer főt. (5)

Augusztus 23-án bekövetkezett román átállás után 24-én hajnalban a Honvéd Vezérkar főnöke parancsot adott a IX. Hadtestnek Székelyföld és Észak-Erdély katonai biztosítására. A mozgósítási parancs értelmében a határőr-zászlóalj védőállást foglalt részekkel Gyergyóbékás községben, a zömmel pedig a Kecskés 1113. számú magassági ponton. (6)

Szeptember 3-án az 1113 méter magas Kecskésen a Rovó Ferenc tartalékos főhadnagy parancsnoksága alatt álló 2. határőr század határőrei az első orosz támadásra állásaikból meghátráltak. Amikor másnap egy 50 fős harcfelderítő járőr a területre visszament, ott a fegyvereket, a lőszert és a felszerelést érintetlenül találta. Valószínűleg a század pánikba esett és anélkül, hogy támadás érte volna, visszavonult. (7)

Szeptember 4.-én a Gyimesi- szoros északi részén állásban lévő székely határőr zászlóalj a túlerejű szovjettámadásnak nem tudott ellenállni és Balázsnyaka felé visszavonult. (8)

Szeptember 16-án Palotailvától délre a Szalád- patak völgyének vonalában, egészen a Görgényi- havasokon átvezető kereszthágó melletti 1517 méteres kereszthegyig a székely határőr zászlóalj, valamint a gyergyótölgyesi 21/4. erődszázad megmaradt szakaszai foglaltak védőállást. (9)

Szeptember 24-én a XVI. német hadtest alárendeltségében a német- magyar erők és a székely határőr zászlóalj elemei a Déda körzetéig előretört szovjet egységeket sikeresen visszaszorították. (10)

A 2. székely határőr-zászlóalj további sorsa ismeretlen, további kutatást igényel!
Forrás:

(1) Illésfalvi Péter-Szabó Péter-Számvéber Norbert: Erdély a hadak útján 1940-1944 (46. oldal)
(2) Illésfalvi Péter-Szabó Péter-Számvéber Norbert: Erdély a hadak útján 1940-1944 (54. oldal)
(3) Illésfalvi Péter-Szabó Péter-Számvéber Norbert: Erdély a hadak útján 1940-1944 (49. oldal)
(4) Illésfalvi Péter-Szabó Péter-Számvéber Norbert: Erdély a hadak útján 1940-1944 (53. oldal)
(5) Illésfalvi Péter-Szabó Péter-Számvéber Norbert: Erdély a hadak útján 1940-1944 (54. oldal)
(7) Illésfalvi Péter-Szabó Péter-Számvéber Norbert: Erdély a hadak útján 1940-1944 (87. oldal)
(8) Illésfalvi Péter-Szabó Péter-Számvéber Norbert: Erdély a hadak útján 1940-1944 (93. oldal)
(9) Illésfalvi Péter-Szabó Péter-Számvéber Norbert: Erdély a hadak útján 1940-1944 (116. oldal)
(10) Illésfalvi Péter-Szabó Péter-Számvéber Norbert: Erdély a hadak útján 1940-1944 (131. oldal)

Vissza a lap
tetejére!