Kedves Látogató

Kedves látogató, ha rendelkezel a határvadász alakulatokról bárminemű információval, kérlek küld el nekünk, hogy még színesebbé tudjuk tenni ezt az oldalt. Nem titkolt célunk egy átfogó adatbázis létrehozása a háború elött és alatt létezett határvadász alakulatokról.

(Magyar Királyi Határõrség) a magyar állam- és vámhatár őrzésére és védelmére létesített Vámőrség jogutódja. Az 1932. okt. 1-tõl már, mint Határõrség néven, mint fegyveres testület a Pénzügyminisztérium alárendeltségébe tartozott. A magyar honvédelem védkötelezettségre történõ átszervezése során 1933. jún. végére megtörtént a Határõrség átszervezése és állomás helyeinek kijelölése. Ekkor különült a határõrizet, és a vámőrségi határvédelem. Egyenruházatuk teljesen megegyezett a honvédség más alakulataival. Megkülönböztetésül 1940-ig kettős színű parolit (fűzöld alapon buzér vörös) használtak. A Határõrségnél 156 õrs teljesített határvédelmi őrizetet, minden határõrkerületben egy-egy határõrezred mint a vegyesdandárok 3. gyalogezrede. Összlétszáma 10 767 fõ. 1938. okt. 1-tõl a Határõrség a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe került, ahol határvadász- (határvadász) alakulatokká szervezõdtek és a határõrizet mellett a határvédelmet is ellátták. A kettõs szervezésű Határõrség egyik része a zöldhatár õrizetére, másik része, mint rendes gyalogalakulat, tüzérséggel, aknavetõkkel volt felszerelve. Ezt a kettõsséget a határvidék állapota, a kiélezett helyzet az északi, keleti és déli határszakasz fenyegetettsége tette szükségessé. Az 1938. márc. 5-ei gyõri program elsõ ütemében a „Kis-Huba-hadrend”-del hét határvadász-dandár szervezése kezdõdött meg, 24 határvadász-zászlóaljjal.
A határvadász-dandárokba 3-5 határvadász-zászlóalj és 3-4 portyázószázad szerveződött. A teljes Huba-hadrendek során 54 zászlóalj felállítását tervezték, de 1940 nyaráig csak 34 állt fel. A háború kitörésekor a határvadász alakulatoknál is elrendelték a harckészültséget. Több alakulat is részt vett a bevonulásokban. A Kárpátalja visszacsatolásában részt vett a 24-28. határvadász-zászlóalj (7-8. határvadász-dandár). A magyar hadvezetés 1940. nov. 15-én létrehozta a IX. hadtestet. Ebbe 18 határvadász-zászlóaljat soroltak be . A Délvidék visszacsatolásakor a határmenti Jugoszláv erõdök elfoglalása volt a Határõrség fő feladata. A Szovjetunió megtámadása után 1941. júniustól.- októberig a Megszálló Csoportban részt vett (Magyar Megszálló Erők) a 8. határvadász-dandár. Románia átállása miatt 1944. aug. 24-én, a magyar-román határszakaszon a Honvéd Vezérkar szigorú határzárat rendelt el. Mivel a határvadász alakulatok egyre kevesebb utánpótlást kaptak, lassú elsorvadással megszűntek, maradványaik beolvadtak a harcoló alakulatokba.