4. zászlóalj

1938. október 1-jétől, a Határőrség a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe került, ahol határvadász alakulatokká szerveződtek és a határőrizet mellett a határvédelmet is ellátták. Az 1938. március 5-ei győri program első ütemében a “Kis-Huba-hadrend”-del hét határvadász-dandár szervezése kezdődött meg, 24 határvadász-zászlóaljjal. Ekkor került felállításra a 4. határvadász-zászlóalj.

Felvidéki Bevonulás:

Felsőzellő községbe ma déli 12 órakor vonult be az a határvadász osztag, amely e felszabadult színmagyar községet birtokba vette. Minden házon magyar zászló lengett. A templom tövébe érkező magyar katonákat fenyőágakkal díszített diadalkapu várta, amelyen a magyar címer alatt – “Isten hozott dicső magyar hadsereg! Éljen Horthy Miklós! Éljen Magyarország! – felírás volt olvasható. Pillér Jenő hadnagy a község óriási lelkesedése közben vette birtokba a községet és fogadta a magyar honvédség nevében a lakosság üdvözletét, Rédl Antal plébános fejezte ki a lakosság határtalan örömét, amely november óta a padlásokon rejtegetett magyar zászlókkal szorongva várta ezt a napot. Janó Ferenc kisgazda beszéde után Pillér Jenő hadnagy tartott lelkesítő beszédet majd dr. Sztojkovics József, a szécsényi járás főszolgabírója köszöntötte a járásba visszatért magyar falut és buzdította a lakosokat, hogy a nagy magyar munkaközösségben járjanak elől jó példával. A lelkes lakosság boldogan éltette a kormányzót. Teleki Pál gróf miniszterelnököt, és virágokat szórt a diadalkapun át menetelő katonák elé, zászlójukat megkoszorúzva. (1)
A visszacsatolt felvidékről a határvadász-zászlóaljhoz bevonult legénység pénteken ünnepélyes keretek között tette le az esküt. Az eskütételen megjelent Baross József dr. főispán vezetésével a város és a vármegye társadalmának számos előkelősége. Az újoncokhoz Baumann István alezredes, zászlóaljparancsnok mondott nagyhatású beszédet. (2)
A losonci 4. határvadász-zászlóalj vasárnap vette át díszes ünnepség keretében azt az értékes selyem csapatzászlót, amelyet Balassagyarmat város közönsége ajándékozott a zászlóaljnak. A zászlóanyai tisztet dr. Boross Józsefné Nógrád vármegye főispánjának felesége töltötte be. A város nevében dr. Vanny Béla polgármester adta át a zászlót, amelyért Baumann István alezredes, zászlóaljparancsnok mondott Köszönetet. (3)

Erdélyi Bevonulás:

1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés Észak-Erdélyt Magyarországnak, míg Dél-Erdélyt Romániának ítélte. A határvadász-zászlóalj is részt vett a bevonulásban. Határvédelmi területét a frissen megalakult 57. határvadász portyázó osztály vette át.

1940. szeptember 13. és november 20. között a zászlóalj határbiztosító feladatokat látott el a demarkációs vonalon. Parancsnoksága Bereckre (Ojtozi-szoros és hágó) települt. (4)
1940. december 1.-ig felállt az erdélyi részeket koordináló új hadtest mely IX. hadrendi számot kapta, melynek állomás helyét Kolozsváron jelölték ki. Az új hadtest felállítása felszerelési és hadianyag tekintetében kivihetetlen feladatot jelentett a fővezérség számára, ezt egy egyszerű módon oldották meg. A már meglévő 34 határvadász zászlóaljból 18-at átszerveztek normál gyalog zászlóaljjá és ez adta a hadtest gyalogos és tüzér egységeit. A zászlóaljból szervezték meg a 27. gyalogezred II. zászlóalját, tüzérütege pedig 27/3. üteg lett. (5)

1940. december 1.-vel a 4. határvadász-zászlóalj megszűnt.