Rendfokozatok

Ruházat :

1940-ben jelentős változtatásokat léptettek érvénybe a ruházatot illetően. A kettős színű parolit gyalogsági fűzöld parolira cserélték, és megkülönböztető jelvényekkel látták el őket. A tábori sapkán a megszokott topánt zászlóalj számmal ellátott vadászkürt váltotta fel és a csendőrséghez hasonlóan kakas tollforgót viseltek. A tábori zubbony jobb mellzsebe fölé és a köpeny jobb ujjára felkerült a ma is használt Turul madaras jelvény. Határvadász mell jelvényeket a tisztek arany az altisztek ezüst a legénység cérna hímzésű kivitelben viselte nem rendszeresített változatát viselték az alárendelt egységek, pl. kerékpárosok kék, tüzérek piros, míg a híradók sötét kék alapra hímzett jelvényt hordtak. Egyes fotókon megfigyelhető hogy a tisztek és az altisztek a fronton, előszeretettel viselték a legénységnek rendszeresített cérnahímzésű jelvényeket. A társasági ruházat is hasonlóan tért el a gyalogságétól, tisztek és altisztek által viselt társasági sapkán megjelent a vadászkürt, amelyet a gomb helyére tettek fel. 1941-től a fémből készült vadászkürt jelvényt rendszeresítették a rohamsisakokon is melyet 1944-ben matricára cseréltek.

Határvadász alakulatok által használt rendfokozatok:

1920-1940

A határvadász alakulatok rendfokozati elnevezései teljesen megegyeztek a más fegyvernemi alakulatok rendfokozataival leszámítva azt, hogy a viselt rendfokozat elött a határvadász megnevezést viselték (rövidítve: hv.). Az eltérés csak a fegyvernemi szín jelölésben volt.

A képen az 1940.-ig rendszerben álló (világos skarlátvörös alapon, fűzöld) kettős színű határvadász hadnagyi parolin látható.

Rendfokozati elnevezések 1932.-1940.-ig

Legénység:
-Határvadász honvéd
Tisztesek:
-Határvadász örvezető
-Határvadász tizedes
-Határvadász szakaszvezető
Tiszthelyettes:
-Határvadász őrmester
-Határvadász törzsőrmester
-Határvadász főtörzsőrmester
-Határvadász alhadnagy
Tisztek:
-Határvadász zászlós
-Határvadász hadnagy
-Határvadász főhadnagy
-Határvadász százados
Törzstisztek
-Határvadász őrnagy
-Határvadász alezredes
-Határvadász ezredes

1940-1945

További öt évben is azonos rendfokozatókat viseltek a határvadász alakulatok katonái. A honvéd megnevezést vadászra módosították és a gyalogságnál használatos egyszínű fűzöld parolint vezették be.

A képen az 1945.-ig rendszerben álló (fűzöld) színű határvadász szakaszvezető parolin látható.

Rendfokozati elnevezések 1940.-1945.-ig

Legénység:
-Vadász
Tisztesek:
-Határvadász örvezető
-Határvadász tizedes
-Határvadász szakaszvezető
Tiszthelyettes:
-Határvadász őrmester
-Határvadász törzsőrmester
-Határvadász főtörzsőrmester
-Határvadász alhadnagy
Tisztek:
-Határvadász zászlós
-Határvadász hadnagy
-Határvadász főhadnagy
-Határvadász százados
Törzstisztek
-Határvadász őrnagy
-Határvadász alezredes
-Határvadász ezredes